Privacy & Cookie beleid

Foodimpuls, gevestigd aan Pompmakker 2 te Heerenveen (telefoonnummer: 0513-623945, e-mailadres: heerenveen@foodimpuls.nl) en aan Darwinstraat 31A te Ede (telefoonnummer: 0342-413565, e-mailadres: ede@foodimpuls.nl), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Foodimpuls verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankgegevens

Bij Foodimpuls is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen op basis van de grondslag gerechtvaardigde belangen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Gebruik persoonsgegevens

Op basis van de grondslag uitvoering diensten/overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt voor onderstaande doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Foodimpuls verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van de grondslag toestemming worden persoonsgegevens verwerkt voor onderstaande doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder*;
 • Foodimpuls analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren**;
 • Foodimpuls volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte**.* Indien u de voordeel & inspiratie mail van ons ontvangt heeft u hiervoor bewust toestemming gegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden via de link onderaan elke voordeel & inspiratie mail.
  ** Indien u onze website bezoekt kunt u hier toestemming voor geven.

Bewaartermijnen

Foodimpuls bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn die ons wettelijk is voorgeschreven. Volgens de Wet op de Rijksbelastingen is dat voor debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar. Voor overige contactgegevens hanteren wij dezelfde bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foodimpuls verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Foodimpuls blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Een kopie van deze bewerkersovereenkomst is indien gewenst op te vragen.

Cookies

Foodimpuls gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Formulieren

Op onze website heeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren rechtstreeks contact op te nemen. Eén van deze manieren betreft het invullen van een contact formulier. Door hier gebruik van te maken gaat u ermee akkoord dat wij (persoonlijke) gegevens van u ontvangen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde CMS-database, die wordt gehost door onze externe webpartner genaamd Van der Let & Partners. Deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid gedeeld buiten onze website of webpartner. Tijdens het invullen van dit formulier krijgt u de mogelijkheid expliciet toestemming te geven om uw gegevens met ons en onze webpartner te delen of hiervan af te zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foodimpuls en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt onbeperkt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@foodimpuls.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Foodimpuls wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Foodimpuls neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 0513-623945 of via klantenservice@foodimpuls.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via de applicatie. Het is raadzaam om dit zo nu en dan te controleren. De laatste versie van de privacyverklaring is van 22 mei 2018.